Над 40 младежи, преподаватели и представители на местната власт се запознаха с процеса на Структурен диалог във Видин

Над 40 младежи, преподаватели и представители на местната власт се запознаха с процеса на Структурен диалог във Видин

На 3.декември в град Видин се проведе поредната  среща-дискусия за Структурния диалог, организирана от Национален младежки форум, Министерство на младежта и спорта и Националната работна група по Структурния диалог.

Любезен домакин на срещата беше Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“, която събра над 40 участници, проявили интерес да се запознаят с процеса на европейско и национално ниво. Голям интерес беше проявен от училищата не само на територията на гр. Видин, но и от гр. Брегово, гр. Белоградчик и с. Ново село. Освен младите хора, участващи в органи на училищно самоуправление, членове на младежки организации и неформални младежки групи, срещата уважиха и техните преподаватели, пряко работещи с ученици в извънкласни и извънучилищни дейности, представители на Община Видин, отговарящи за реализирането на младежки дейности и представители на Областна управа Видин и Регионален инспекторат по образованието.

Още в самото начало беше представена същността на процеса и участващите в него страни – младите хора и политиците, отговарящи за създаването на младежки политики. Дискутирани бяха темите и резултатите на европейско ниво от предходните три цикъла и настоящия „Младежко овластяване“.

Един от основните акценти беше поставен върху целите на процеса да удовлетвори нужди и очаквания на младите хора чрез ефективен и резултатно ориентиран диалог с властимащите, така че създаваните младежки политики да бъдат резултат на съвместна работа и консенсус. За целта бяха откроени и ресорните министерства на национално и институциите на местно ниво, които създават и реализират политики, пряко касаещи младите хора и тяхното развитие.

Участниците бяха част и от своеобразна симулация за дискутиране на една от заключителните препоръки от Европейската младежка конференция в Люксембург, а именно правото на гласуване след 16 годишна възраст. Бяха изказани и аргументирани различни позиции по въпроса и така се направи препратка към разнообразните мнения и конструктивни дискусии, както между младежи и политици, така и в рамките на европейските институции и представителите на държавите членки.

Младежите проявиха интерес към участие в последващи обучителни дейности на НМФ и Националната работна група, както и на Европейските конференции като делегати и представители на мнението на младите хора в България.  А представителите на институции в град Видин заявиха готовност да подпомагат идеите на младежите и да реализират Структурен диалог в дейностите си с младите хора в града.