Национална младежка конференция за Структурен диалог

Национална младежка конференция за Структурен диалог

20 – 22  ноември 2015 г., в гр. София.

Националната младежка конференция събра на едно място 70 активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието имаха възможността да дискутират темите, свързани с 4-я цикъл от Структурния диалог: младежката политика, политическото участие на младежите и техния достъп до права. Конференцията се проведе по образеца на младежките конференции на Европейския съюз, организирани на всеки 6 месеца от всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС. Основната цел на участниците беше да достигнат до конкретни препоръки, които да бъдат представени на отговорните институции и отстоявани от младежките организации.

Конференцията се проведе в рамките на три работни дни. Първият ден беше разделен на два панела:„ Структурният диалог и младежките политики в България“ и „ Развитие и изпълнение на младежки политики на европейско ниво.

В първия панел участие взеха като официални гости Александър Иванов /НМФ/, министър Красен Кралев /ММС/, заместник – министър Николай Денков /МОН/ и г-жа Антоанета Цонева / МТСП/. След приветствие към участниците г-н Красен Кралев представи новия заместник – министър, г-жа Нина Найденова, която се присъедини към дискусията.  Основни акценти от дискусията:

–        Работата на терен се осъществява предимно от младежките организации.

–        Младежката политика се прави с документи, които се депозират навреме .

–        Младите хора трябва да четат не само заглавията, но и наличната документация, анализите по темата и сами да правят анализи.

–        Координация на ММС и Националното сдружение на общините в България по развитие на младежката политика на местно ниво.

–        Политиката е дългосрочен и сложен процес.

–        Ако искаме институциите да разширяват механизмите на влияние, то трябва да ги използваме, когато са налични.

–        Мнението не е факт!

–        Административно – организационния капацитет на младежките организации е сравнително нисък поради липса на устойчивост в нужните ресурси.

–        България се променя! Бизнесът вече не „очаква кадри“, той иска да участва в развитието на компетенции.

–        ММС се ангажира в развитието на общ координационен механизъм между различните институции и организации през 2016, които имат пряко отношение към младежката политика.

Във втория панел участие взеха г-н Александър Иванов / НМФ, г-жа Мануела Радева / ЦРЧР/, Ева Паунова / ЕП, видео приветствие/  и г-н Андрей Новаков / и обсъдиха заедно с участниците възможностите на младите хора за гражданско участие, развитие на предприемачески идеи и ролята на технологиите.

Основни акценти от дискусията:

–        Ключовите компетенции, които натрупваме, чрез неформално и информално учене

–        Включване на повече хора в дейностите на младежките организации, ползи за общността

–        Валидиране на придобитите компетенции

–        За всеки проблем има поне седем решения, нека пробваме поне две.

–        Ние, врабчетата!

–        Пред нашите идеи няма Шенген и визи!

През втория ден работата беше разделена на две части  – презентационно – дискусионна и практическа работа. През първата половина участниците се запознаха с Европейската година на развитието  със студенти от Софийския университет / презентация/, катедра Публична администрация. Втората презентация беше обзор на Структурния диалог на европейско ниво и развитието на темите през годините. През втората половина от деня работиха по препоръките от последната Европейска младежка конференция в Люксембург, като задачата беше да обсъдят кои и как от тях могат да бъдат приложени на национално ниво. В третия ден участниците представиха работата по групи и предоставиха възможност на фасилитаторите да обобщат резултати и да ги представят на Национален младежки форум за изработване на Становище, което да бъде представено на отговорните институции.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.