Диалог за младежта

„Диалог на ЕС по въпросите за младежта“ – така се нарича новият процес по Структурен диалог (СД), част от 7-ми цикъл на процеса. Заедно с него има и нова Европейска младежка стратегия, част от която са 11-те младежки цели от 6-ти цикъл на СД.

Участвай

Бъди активна част от създаването на европейски политики. Участвай в допитването!

8-ми цикъл "Европа за младите - Младите за Европа: Пространство за Демокрация и участие"

От младежки цели към младежки действия!

  • Цел №9 - Пространство и участие за всички
  • 1 юли 2020 - 31 декември 2021
  • Германия - Португалия - Словения
  • Конкретни политики за прилагане на цел №9 Пространства и участие за всички (нисък интерес към политика и организирани форми на младежко участие)

Анкети

Всеки цикъл на Диалога по въпросите за младежта е обвързан с анкетно проучване сред младите хора, по темите на текущия цикъл и относно темите, които да бъдат акцентирани върху новия цикъл на Диалога.

Карта на младежките пространства

Диалогът в цифри - 7-ми цикъл

1
Участвали
1
Консултации
1
Събития

Организации

Контакти

Национална работна група по Диалога за младежта заседава веднъж месечно. 

Работни часове

Понеделник - Петък: 10:00-18:00

Свържете се с нас

гр. София
Телефон:+359 876 306 042
Имейл: info@youth-dialogue.bg​