Диалог за младежта

„Диалог на ЕС по въпросите за младежта“ – така се нарича новият процес по Структурен диалог (СД), част от 7-ми цикъл на процеса. Заедно с него има и нова Европейска младежка стратегия, част от която са 11-те младежки цели от 6-ти цикъл на СД.

Участвай

Бъди активна част от създаването на европейски политики. Участвай в допитването!

9-ти цикъл "Ангажирани заедно за устойчива и приобщаваща Европа"

От младежки цели към младежки действия!

  • Цел №3 - Приобщаващи общества
    Цел №10 - Устойчива и Зелена Европа
  • 1 януари 2022 - 30 юни 2023
  • Франция - Чехия - Швеция

Анкети

Всеки цикъл на Диалога по въпросите за младежта е обвързан с анкетно проучване сред младите хора, по темите на текущия цикъл и относно темите, които да бъдат акцентирани върху новия цикъл на Диалога.

Карта на младежките пространства

Диалогът в цифри - 7-ми цикъл

1
Участвали
1
Консултации
1
Събития

Организации

Контакти

Национална работна група по Диалога за младежта заседава веднъж месечно. 

Работни часове

Понеделник - Петък: 10:00-18:00

Свържете се с нас

гр. София
Телефон:+359 876 306 042
Имейл: info@youth-dialogue.bg​