Доброволчество

Доброволчество за кауза

Тази програма има за цел да насърчава младежкото доброволчество чрез организиране на обучения, семинари и конференции, както и предоставяне на възможности за неформално образование. Доброволците участват в различни дейности като екологични кампании, социални събития и културни фестивали.

Младежки обмен и мобилност

Диалогът организира и участва в различни младежки обмени и мобилности, които дават възможност на младите хора да придобият нови умения, знания и опит в различни области. Тези програми често включват сътрудничество с партньори от други европейски страни.

Стани доброволец към Диалога за младежта

"*" показва задължителните полета

Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.