Национален младежки форум проведе обучение за делегати (16-18 февруари)

Национален младежки форум проведе обучение за делегати (16-18 февруари)

Национален младежки форум проведе обучение за делегати за конференция Диалог в периода 16-18.02. Домакин бе Национален студентски дом.

Обучителният семинар бе част от 9-ти цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта. Основна цел бе повишаването на информираността за процеса по проекта на национално и европейско ниво.

Събитието бе открито от Мирослав Цеков, председател на Национален младежки форум, а в ролята на обучители се явиха Адела Бозмарова (зам.-председател на НМФ), Андон Денков и Александър Йорданов (представители на Звено Обучители).

Общо бяха обучени 23 младежи, пред които бе представено какво представлява Европейската младежка конференция, за това как да бъдат въвлечени и какво би се изисквало, за да се представят добре.

Заедно разгледаха европейската стратегия за младежта, европейските младежки цели, както и националната стратегия за младежта. Обсъдени бяха теми, свързани с младежкото представителство, като делегатите имаха възможността да влязат в ролята на местна власт, която преговаря с младежи. Накрая на обучението бяха разделени на 4 групи, които имаха да разработят проект, обвързан с някоя от двете цели на настоящия цикъл – цел №3 “Приобщаващи общества” и младежка цел №10 “Устойчива зелена Европа”. Всеки екип пое ангажимент да изпълни конкретни стъпки и да осъществи събития до националната конференция, за която ще научите скоро!


Обучението е част от процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта за, осъществяван с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Целият процес представлява механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.