Стани делегат на Европейска младежка конференция в Швеция

Стани делегат на Европейска младежка конференция в Швеция

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Векшьо, Швеция от 20 до 22 март 2023 г.

Целта на EUYC е да осъществи третата фаза от деветия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта, който се фокусира върху европейските младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Зелена и устойчива Европа”.

Конференцията ще проследи постиженията на френското и чешкото председателство на съвета на Европа и ще завърши целия 9-ти цикъл. По време на Конференцията във Векшьо, младежките делегати ще дискутират предизвикателствата идентифицирани в рамките на консултаициите по горепосочените младежки цели. Те ще предложат решения за това как да се приложат добри практики и за постигането на младежки цели №3 и №10. Младежките делегати ще имат също така възможност да участват в дискусии с политици, заинтересовани страни и експерти.

Националната работна група за Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Швеция.

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България.

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 2 февруари 2023 г.

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в присъствено подготвително обучение, което ще се проведе от 16 до 18 февруари 2023 г. в гр. София.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.