“Ние и Европа в Диалог” във Варна

“Ние и Европа в Диалог” във Варна

23-ти и 24-ти юли бяха един ползотворен уикенд за Национален младежки форум. Успяхме да проведем събитие под формата на консултация с 2 фокус групи в морската столица – присъстващите на общото събрание на ESN в Икономически университет – Варна и Социалната чайна, които младежи взеха участие в първото от поредицата наши събития със заглавие “Ние & Европа в Диалог“. В ролята на водещи влязоха Йоан Стоянов, който е главен секретар на НМФ, и Христо Радославов, Експерт “Комуникации и партньорства”.

Участниците научиха за процесите на Европейска младежка конференция, за това как да бъдат въвлечени и какво би се изисквало, за да се представят добре. За да ги вдъхновим да се включат, ги запознахме с предишното издание на конференцията, което се състоя от 11-ти до 13-ти юли в Прага.

Заформи се дискусия, която бе с акцент целите на настоящия 9-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта, които са младежка цел №3 “Приобщаващи общества” и младежка цел №10 “Устойчива зелена Европа”. Участниците дадоха своите препоръки, които ще бъдат включени в политически документ в края на проекта.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.