,,Ние и Европа в Диалог” – Свищов и Исперих

,,Ние и Европа в Диалог” – Свищов и Исперих

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форум си партнира с Институт Перспективи и достигна и до северната част на страната – в градовете Свищов и Исперих, където младежите взеха активно участие в събитията, като представиха своята гледна точка.

За провеждането на събитията отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Йоан Стоянов, главен секретар на НМФ.

Свищов – 6-ти август

Събитието в Градът на 100-те първи неща се състоя в младежкото пространство на Институт Перспективи, където се срещнахме с малко над 20 младежи. Консултацията се проведе под формата на Световно кафене и участниците имаха възможността да споделят своето мнение по няколко теми, свързани с проекта.

В края споделиха своите идеи пред аудиторията.

Исперих – 7-ми август

Нашето първо събитие в този град се проведе в заседателната зала на Община Исперих. Успяхме да достигнем до 15 активни младежи, които споделиха с нас проблемите основно на своя град, свързани с околната среда. Водеха се дискусии относно качеството на водата, пътищата и замърсяването на околната среда като цяло.

След като бяха набелязани проблеми, участниците бяха разделени на работни групи, в които имаха възможност да се фокусират върху един основен казус и да споделят своето мнение и препоръки.

Следващите спирки от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” може да откриете ТУК.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.