“Ние и Европа в Диалог” – Враца

“Ние и Европа в Диалог” – Враца

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форум си партнира с Младежки център Враца и на 25-ти август проведе събитието от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” . Младежите от най-големия град в Северозападна България взеха активно участие в консултацията, като представиха своята гледна точка.


За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Христо Радославов.

След като миналата година събрахме идеи за бъдещето на Европа, тази година вдигнахме летвата и поканихме врачани за участие на Европейска младежка конференция (ЕМК). Този път на нашето посещение в Младежкия център симулирахме част от предвидената конференция докато се консултирахме с местнтие младежи по актуални за Европа теми.

В откриването се включиха Мартин Керефейски и Стефани Любенова, които бяха делегати в Прага и Страсбург на ЕМК. Те допълнително запознаха участниците с тяхното преживяване на конференцията. С младежите се консултирахме за това доколко са запознати и съзнателни за климатичните проблеми, както и дискутирахме добрите практики за младежките пространства, с които да вдъхновим останалите градове. Младежите на Враца са креативни и иновативни.

Младежкият център е добре познато за тях място, а голяма част от функционалността му е вдъхновена именно от младите врачани. От НМФ с нетърпение чакаме следващото си посещение.


Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.