“Ние и Европа в Диалог” – Пловдив

“Ние и Европа в Диалог” – Пловдив

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

Национален младежки форумзавърши своята национална обиколка в централната част на Южна България, където си партнира с Младежки център Пловдив.

За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Йоана Дончева, част от Секретариата на организацията.

Достигнахме до малко над 25 активни младежи в града на тепетата, които бяха разделени на работни групи и обсъждаха “Проблемите с климата и нашата роля в преодоляването им”. Тази тема трябваше да е погледната не само от индивидуална гледна точка, но и от колективна, тъй като повечето участници бяха или са били доброволци в различни организации и имаха какво да споделят.

След това се разви и дискусия с фокус върху “Мрежата на младежки организации в града и начините да я подобрим” и “Процесът на вземане на решения и нашето включване”. С толкова активни хора се надяваме град Пловдив да продължи да развива своя граждански сектор и за нас бе истинско удоволствие да засегнем подобни теми и да работим над развиването на младежите.

Цялата обиколка бе едно прекрасно изживяване за нашия екип. Благодарим на всеки, взел участие.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.