Конференция „Създаване на възможности за младите“

Конференция „Създаване на възможности за младите“

Национален младежки форум организира Конференция „Създаване на възможности за младите“. 

Официално покани да вземат участие са отправени към :

▪ Комисар Мария Габриел с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“
▪ Министерство на младежта и спорта – Министър Красен Кралев
▪ Министерство на образованието и науката – Министър Красимир Вълчев
▪ Министерство на труда и социалната политика – Министър Деница Сачева
▪Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Министър Петя Аврамова
▪ Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Изпълнителен директор Петьо Кънев
▪ Национално сдружение на общините в Република България – инж. Даниел Панов

Събитието се случва в рамките на „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“.
Конференция отново ще събере на едно място над 50 представители на институции, младежки организации и младежи.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА?
Целта на конференцията е да разгледа и създаде препоръки относно трите цели:
???? №6 Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места.
???? №7 Качествена работа за всички
???? №8 Качествено учене

ЗАЩО?
????За да информираме младите хора за тенденции сред младежта;
????За да изведем на база на настоящата ситуация бъдеща визия за развитие на младежта;
????За да обсъдим идеите на младите хора с политиците, които взимат решения;
????За да изведем на преден план потенциала на младите хора в България да формулират работещи решения за предизвикателствата пред тях;
????За да покажем за поредна година, че младите хора са равнопоставени участници в процеса на „Диалога на ЕС по въпросите на младежта“ с представителите на институциите

КОГА? 
???? 18 февруари 2020 година
???? Начало на регистрацията: 09:00

КЪДЕ? 
????София

Възрастово ограничение за участници: 15 – 35 години