Участвай в Европейска младежка конференция в Хърватия!

Участвай в Европейска младежка конференция в Хърватия!

Националната работна група за  Диалог по въпросите за младежта в ЕС отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Загреб, Хърватия.

На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция на тема „Възможности за младите хора от селските райони”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Румъния, Финландия и Хърватия.

В тази връзка Националната работна група отваря процедура за подбор на официални младежки делегати от България.

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България по време на Европейската младежка конференция в Хърватия.  Делегацията на България ще се състои от 3 младежки делегати и двама представители на институции.

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 09 – 11 март 2020 година в Загреб, Хърватия.

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 23:59 часа на 20.02.2020 г.

Регистрация

Профил на участниците:

–       Младежи или представители на младежки организации с опит в областта  на Диалог по въпросите за младежта в ЕС между 15 и 29 години

–       С опит по темата за участие на младите хора в процесите на вземане на решения

–       Мотивация за участие в предварителното обучение, конференция и последващи дейности от работата на Националната работна група

–       Работният език на конференцията е английски език и доброто му владеене е задължително условие за участие.

Разходите по транспорт, настаняване и изхранване са поети от страна на председателското Трио.

Програма 

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвително обучение, което ще се проведе в гр. София между 28 февруари и 1 март 2020 г.

Разходите по транспорт, настаняване и изхранване са поети от страна на председателското Трио.

В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да изпратите запитване на:

Национален младежки форум – Председателстващ Националната работна група:  secretariat@nmf.bg

Министерство на младежка и спорта – Секретар на Националната работна група: youth.policy@mpes.government.bg