Българските делегати в Швеция и Европейската младежка конференция

Българските делегати в Швеция и Европейската младежка конференция

От 20-ти до 22-ри март се проведе Европейската младежка конференция във Векшьо, Швеция, която бе и последна от цикъла на тройното председателство на Франция, Чехия и Швеция в ЕС. Основна цел на конференцията беше да оцени целия процес на деветия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта и на база на резултатите от проведените в последната година консултации в цяла Европа да формулира препоръки за постигането на основната цел на 9-ти цикъл – устойчива и приобщаваща Европа . Тези препоръки ще станат част от предстоящите заключения на Съвета на ЕС в ресор “Младеж”, които се очаква да бъдат гласувани през месец май.


България излъчи трима делегати в лицето на Димитър Фердинандов, Елизабет Маринова, Дамян Димитров като младежки представители, а Силвия Петрова и Мадлен Митева от д-я “Младежки политики” взеха участие като представители на Министерството на младежта и спорта. Темата на конференцията разглеждаше европейска младежка цел 3 “Приобщаващи общества” и цел 10 “Устойчива и зелена Европа”. Делегатите взели участие минаха през специално обучение организирано от Национален младежки форум.


Извън темата на 9-ти цикъл на Диалога, конференцията се фокусира и върху получаване на обратна връзка и препоръки за подобряване на координацията и изпълнението на процеса да европейско и национално ниво.


В рамките на конференцията делегатите взеха участие в различни тематични работни групи:
Димитър Фердинандов – “Действие и овластяване”
Елизабет Маринова – Мобилност и Солидарност
Дамян Димитров – “Достъп до инфраструктура”

Сред основните препоръки и заключения от Конференцията се откроиха:
Гарантиране на независими консултативни структури за младежка политика на местно ниво съставени от млади хора и с акцент върху възможността за включване на младежи с по-малко възможност
Ключовата роля на Младежките съвети в процеса на Диалога потвърдена и на Европейската младежка конференция в Прага
Нуждата от създаване на възможност за консултативните структури и националните работни групи да инициират промени в нормативната и стратегическа рамка.
Необходимостта от включване на младежките съвети при избора на тема за съответния цикъл на Диалога
Създаване на “Климатичен билет”, който да подпомогне придвижването на младежи от малки населени места и селски райони до големите градове.

Конференцията в Швеция е заключителното събитие за 9-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта, преди Испания, Белгия и Унгария да поемат председателството на Съвета на ЕС. Очакванията са темата на 10-ти цикъл на Диалога да е насочена отново към младежка цел №3 “Включващи общества” с фокус върху младежите с по-малко възможности. Председателството на Кралство Испания стартира на 1 юни 2023 г.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.