Участвай в онлайн Европейска Младежка Конференция В Португалия!

Участвай в онлайн Европейска Младежка Конференция В Португалия!

Националната работна група за  Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Португалия.

На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция на тема Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения.

В тази връзка Националната работна група отваря процедура за подбор на официални младежки делегати от България.

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България по време на онлайн Европейската младежка конференция в Португалия.  Делегацията на България ще се състои от 3 младежки делегати и двама представители на институции.

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 12 – 15 март 2021 година изцяло онлайн.

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 11:59 часа на 08.03.2021 г.

Регистрация

Профил на участниците:

–       Младежи или представители на младежки организации с опит в областта  на Диалог по въпросите за младежта в ЕС между 15 и 29 години

–       С опит по темата за участие на младите хора в процесите на вземане на решения

–       Мотивация за участие в предварителното обучение, конференция и последващи дейности от работата на Националната работна група

–       Работният език на конференцията е английски език и доброто му владеене е задължително условие за участие.

Допълнителна информация за Конференцията

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвителна среща с представители на Националната работна група, която ще се проведе онлайн между 9 и 12 март 2021 г.

В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да изпратите запитване на:

Национален младежки форум – Председателстващ Националната работна група:  secretariat@nmf.bg

Министерство на младежка и спорта – Секретар на Националната работна група: youth.policy@mpes.government.bg

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+