Над 55 участници в Националната конференция „Младежко участие 2.0“

Над 55 участници в Националната конференция „Младежко участие 2.0“

Първата онлайн Национална младежка конференция „Младежко участие 2.0“ дискутира младежкото участие и създаде диалог между младежи, институции и организации

Национален младежки форум проведе тридневна Конференция „Младежко участие 2.0“ в периода 18 – 20 декември 2020 г. Програмата включваше три теми, разпределени в хронологичен ред по дни – младежко участие на местно ниво, на национално и европейско ниво, както и темата за дигитално младежко участие. В Конференцията участие взеха панелисти от държавни институции и младежи и младежки организации от цялата страна, а след това младежите имаха за задача да работят по групи и накрая обобщиха резултатите от техните дискусии под формата на стратегии и препоръките за подобряване младежкото участие на различните нива и форми.

 „Въпреки всичките обстоятелства, пред които сме поставени, младежката работа и младежкото участие са важна и неотложна тема за дискусия.“ – с тези думи Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум, откри събитието в петък, 18 декември. Николай Павлов, заместник-министър на Младежта и спорта сподели, че ситуацията на ограничение създава и много нови възможности, които може да развиваме и открои колко е важна ролята на доброволеца в такива моменти.

През първия ден на Конференцията Стефан Георгиев, обучител в младежкия сектор и социолог, призова да се върне младежкото участие на дневен ред и да се работи за обвързването му с обществени и политически процеси, както и за преосмисляне на участието от страна на институциите. Според него трябва да се осъществи баланс между критичния поглед към тенденциите за свръхдигитализация, но и да продължи търсенето на връзки с новите форми на участие. „Да можем да привличаме и въвличаме млади хора, които иначе не биха имали възможност да се включват в обществото.“ – това е целта на първия ден от Конференцията накратко за Стефан Георгиев. Младежкото участие на местно ниво беше разгледано и от Сергей Петров, изпълнителен директор на Варна ЕМС 2017, Александър Иванов от Съвет за младежка политика – Пазарджик, Весела Марева от Международен младежки център – Стара Загора и Ахмед Куйтов – Институт “Перспективи“. Първият ден приключи с работа по групи и отправяне на препоръки какви действия и мерки трябва да бъдат приложени, за да се осигури достъп на младите хора от различни среди до процесите на вземане на решения на местно ниво.

Вторият ден започна с разглеждане на младежкото участие на национално ниво. Панелисти бяха Розалина Недкова, зам.- председател на Национален младежки форум, Николай Павлов – Министерство на Младежта и спорта (ММС) и Станимир Бояджиев – председател на Български младежки червен кръст. Следва работа по групи, в която участниците в конференцията додоха своите препоръки за увеличаване на представителството на младите хора в избирателните органи. Вторият ден разгледа и младежкото участие на европейско ниво. Участници в панела бяха Aleksandra Sipos, представител на Европейска младежка карта – Младежки панел и Anja Fortuna.

В последният ден на конференцията участниците имаха възможност да коментират дигитализирането на участието и младежкото участие в офлайн среда. За дигитализиране на участието панелисти бяха Анна Адамова от Български център за нестопанско право, Генчо Керезов, заместник – кмет на Община София с ресор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ и Тодор Рогошев – български младежки делегат към ООН. Тримата панелисти се спряха на това как условията за участие могат да се подобрят, каква среда ни осигурява дигиталното пространство и какви инструменти могат да бъдат използвани за младежко участие. Генчо Керезов сподели, че „екипът на направлението ни в Столична община е изключително млад и това е позитивен сигнал към общността, че повече млади хора трябва да взимат компетентно участие в управлението. Вече е широко припознато, че младите хора имат добър капацитет да взимат решения и да управляват, а не само да работят.“  Във вторият панел за деня панелисти бяха Любомира Велчева – изпълнителен директор на Международна награда на херцога на Единбург, Даниел Парушев – председател на Националното представителство на студентските съвети и Илина Мутафчиева от Дружество за ООН в България. След края на изложенията, участниците работиха по групи за отправяне на препоръки и решения за развиване на интелигентна младежка работа, така че тя да подпомага по подходящ начин участието на младите хора и и за начините, по които виртуалните пространства могат да се използват виртуалните пространства и инструменти за увеличаване на участието на младите хора.

Конференцията се провежда в рамките на „Диалога на ЕС по въпросите за младежта“. Фокусът е Европейска младежка цел №9 – „Пространство и участие на младите хора“. Конференцията цели и да въвлече младите в техните предложения за изготвяне на Новата стратегия за младежта, чието приемане и прилагане трябва да стартира през идната 2021 г. за следващите 10 години.

Препоръките, изготвени по време на Конференцията, ще бъдат представени на европейско ниво от български младежки делегати на Европейска младежка конференция, успоредно с всяко председателство на Съвета на Европа.


Конференцията е част от проект „Младежки диалог в България“, в подкрепа за Националната работна група по изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежка, изпълняван от Национален младежки форум и финансиран по програма Еразъм +.