Младежко участие 2.0 – Предизвикателства и възможности

Младежко участие 2.0 – Предизвикателства и възможности

 Национален младежки форум организира Онлайн конференция „Младежко участие 2.0 – Предизвикателства и възможности“. На събитието са поканени представители на институции и експерти, които се занимават с младежки политики на местно, национално и европейско ниво. Конференция отново ще събере на едно място над 50 представители на институции, младежки организации и младежи.


Събитието се случва в рамките на „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“. 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА❓


Да разгледа и създаде препоръки относно Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, като идентифицира предизвикателствата пред младежкото участие на местно, национално и европейско ниво и предложи препоръки за тяхното преодоляване. 

ЗАЩО?
🔹За да информираме младите хора за тенденции сред младежта;
🔹За да изведем на база на настоящата ситуация бъдеща визия за развитие на младежта;
🔹За да обсъдим идеите на младите хора с политиците, които взимат решения;
🔹За да изведем на преден план потенциала на младите хора в България да формулират работещи решения за предизвикателствата пред тях;
🔹За да покажем за поредна година, че младите хора са равнопоставени участници в процеса на „Диалога на ЕС по въпросите на младежта“ с представителите на институциите

КОГА❓
📆 18 декември 2020 година
🕘 16:00 – 19:00 ч.📆 19 декември 2020 година
🕘 10:00 – 15:30 ч.📆 20 декември 2020 година
🕘 10:00 – 13:30 ч.

*Участието е задължително и за трите дни на конференцията.

КЪДЕ❓
📍 Онлайн – линк за достъп ще бъде изпратен на одобрените участници след регистрация.

❗️Краен срок за регистрация: 07.12.2020г.

Конференцита е част от проект „Младежки диалог в България“, в подкрепа за Националната работна група по изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежка, изпълняван от Национален младежки форум и финансиран по програма Еразъм +.