Стани делегат на Европейска младежка конференция в Чехия

Стани делегат на Европейска младежка конференция в Чехия

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Чехия!

Целта на EUYC е да осъществи втората фаза от деветия цикъл на Диалога на ЕС за младежта, който се фокусира върху европейските младежки цели “Приобщаващи общества” и “Зелена и устойчива Европа”.

Конференцията ще проследи постиженията на френското председателство и ще предаде своите резултати на шведското председателство, което ще завърши целия цикъл. По време на ЕМК в Прага, европейските младежки делегати ще споделят своите идеи и мнения по актуални предизвикателствата, свързани с гореспоменатите европейски младежки цели. Те ще предложат решения за това как да се приложат добри практики и как да се подобри положението на младите хора в посочените области. Младежките делегати ще имат също така възможност да участват в дискусии с политиците, заинтересовани страни и експерти.

Националната работна група за Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Чехия.

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България.

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 11:59 часа на 21 май 2022 г. Конференцията ще се проведе в Прага от 11 до 13 юли г.

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвителна обучителна среща с представители на Националната работна група, която ще се проведе през месец януари 2022 г. в София.