Младежи и общински експерти взеха думата в Народното събрание

Младежи и общински експерти взеха думата в Народното събрание

В рамките на три дни проведохме заключителното си събитие за 8 Цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта – Национална конференция „Младежко участие“, 9-11 май 2022.

Над 60 младежи от страната и експерти от администрацията на над 20 общини се включиха в Националната конференция. Участниците изготвиха препоръки за подобряването на местното младежко участие, които бяха представени в Народното събрание. Общото мнение беше, че общините могат само да спечелят от пълноценното включване на младежта, но е необходимо коректно сътрудничество между нея и властимащите.

Младежите и експертите имаха и възможност да се запознаят с нашето експериментално Проучване за наличните инструменти за младежко участие в българските общини, както и да участват в интересни панели за Общинската стратегия за младежта, Общинските програми за младежта и Консултативните младежки съвети.

От Национален младежки форум искрено благодарим на всички панелисти, които споделиха ценен опит и информация на участниците:

Мирослав Цеков, председател на Национален младежки форум – 8 Цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта;
Стефан Георгиев, Йоан Стоянов и Христо Радославов – Проучване за наличните инструменти за местно младежко участие;
Д-р Лилия Еленкова и Радостина Раданова – Общинска стратегия за младежта и Общински програми за младежта;
Юлия Андонова (КСМП-Перник), Петър Бодуров (ОМС-Шумен) и Светослав Спасов (ОДМП-Козлодуй) – Консултативен младежки съвет.


Благодарим и за поканата от страна на г-н Мирослав Иванов, зам.-председател на Народно събрание и член на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, г-жа Инна Иванова и г-н Сезгин Мехмед, зам.-председатели на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, да представим препоръките на участниците на най-високата трибуна в Република България – Парламента.

Поздравяваме желанието на народните представители и на представителите на ресорната институция – г-жа Диана Иванова, зам.-министър на младежта и спорта, и г-жа Милена Андреева, директор „Младежки политики“ в Министерство на младежта и спорта, да изслушат колективното мнение на младежите и експертите от общинските администрации.

Напомняме, че представянето в Народното събрание е само началото. Предстои да включим препоръките в Доклад, който да внесем в Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, и на база Доклада и Проучването да изготвим Наръчник за местното младежко участие.


Целта ни е през следващите месеци да разпространим този Наръчник в страната и пилотно да го приложим в пет общини.

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+