Процесът Структурен диалог в България през погледа на заинтересованите страни

Процесът Структурен диалог в България през погледа на заинтересованите страни

Настоящият текст е съчетание от бъдещата визия, настоящата позиция и разказа от вече преминалото действие на редица личности обвързали своя професионален и личен път с развитието на младежта в България. Индивидуални гледни точки, хора заемащи различни един от друг работни позиции, намиращи се в различни населени места, но с единна цел. Погледът назад разкрива огромните усилия и постигнатите резултати, погледът вперен напред – новите хоризонти и предизвикателства пред младежката сфера в България, а този загледан в настоящето открива общност с възможности, идеали и воля. Поводът за следващите страници е темата структурен диалог. Отвъд официалната дефиниция понятието съдържа в себе си – развитие, принос, България – Европа, обединение, постигнати цели и още много други части от рецептата за положителна промяна на средата около нас.

Как работи ? Инструмент за младежки политики и механизъм на действие

Структурният диалог е разделен на 18 месечни цикли, включващи 3 държави, които председателстват, всяка в продължение на 6 месеца. Всеки цикъл на структурния диалог се фокусира върху цялостен тематичен приоритет, приет от Съвета на министрите на младежта. Всяка от трите фази на един цикъл на структурния диалог се състои от консултации с младите хора в определената област на фокусиране, избран от страна на председателството и съответстваща на общата тема на цикъла.

Целият доклад може да намерите на този линк