Младежи oт Русе дискутираха младежко овластяване като част от Структурния диалог

Младежи oт Русе дискутираха младежко овластяване като част от Структурния диалог

На 24 ноември, в сградата на Младежки дом Русе се проведе среща-дискусия за структурния диалог, организирана от национален младежки форум, Министерство на младежта и спорта, Националната работна група и младежки консултативен център.

Структурният диалог представлява дискусия между млади хора и създатели на политики по различни теми, чиято цел е да се гарантира, че мнението на младите хора се взема предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта.

Темите на дискусиите се определят на европейско равнище от министрите, отговарящи за младежта.

След това комисия от представители на страните от настоящата тройка председателства на ЕС, Европейската комисия и Европейския младежки форум поема отговорност за координирането на процеса и вземането на решения относно въпроси, които се задават на младите хора в Европа, два пъти в годината.

От 20 до 22 ноември Кристиян Герчев – младежки работник при Общински младежки дом Русе се включи в Националния форум на същата среща-дискусия в София.

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев и директорката на Център за развитие на човешките ресурси Мануела Радева представиха процеса на структурния диалог и темата за младежките политики.

Четвъртият цикъл на Структурния диалог протича в момента, като ЕС се председателства от Италия, Латвия и Люксембург. Темата на този цикъл е младежкото овластяване и на всеки 6 месеца се провеждаха дейности, които да подкрепят развитието на темата.

В Младежки дом срещата се проведе от г-жа Лилия Еленкова – ръководител проект към Национален младежки форум и в частност ръководител на проекта за „Структурният диалог в България”.

Присъстваха ученици от клуб „Младежки парламент” към ОМД, младежки работници и младежи от Русе. Бяха засегнати важни въпроси за бъдещото развитие и реализация на младите и как те биха искали да променят съществуващата политика в момента и наложените им правила в училище.

Младежите апелираха към повече извънкласни дейности и неформално образование, повече обучения извън територията на самото училище и повече гласност на техните идеи и инициативи.

Засегната беше и темата за доброволчеството и с какво то помага на обществото, а и на самите млади хора за тяхното личностно израстване.