Български представители участват в Европейската младежка конференция по Структурен диалог

Български представители участват в Европейската младежка конференция по Структурен диалог

Между 23 и 26 октомври 2017 г. в Талин се проведе Европейската младежка конференция по Структурен диалог. На нея представители на България, избрани след проведена селекция през месец септември от Междуведомствена работна група за изпълнение на Структурния диалог в Обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018 г.), която се председателства от Национален младежки форум, са Райчо Райчев, Александра Василева и Полина-Калина Брогле.

Конференцията се съсредоточи върху три основни теми – бъдещето на младите и младежката общност в ЕС, така наречената “smart youth work” и доброволчество. Повече за конференцията можете да намерите тук: http://youthconf.eu

Със започването на шестия цикъл на Структурен диалог наближава и април 2018 г., когато домакин на следващата конференция ще бъде София, България. 

Повече за представителите на България

Александра Василева е на 23 години от град Пловдив, студент по Право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в областта на международното право, най-вече по темите за бежанското право и правото на международна закрила. Дългогодишен доброволец на Български младежки Червен кръст с опит в обученията на доброволци и младежи по Международно хуманитарно право, Промоция на хуманитарните ценности, психосоциална подкрепа и други.
Владее свободно английски, испански и руски език.

Полина-Калина Брогле,ученичка в 10 клас в 9 ФЕГ”Алфонс дьо Ламартин”-София,член на СУС,координира,организира,популяризира разнообразие от Младежки събития:форуми,срещи,семинари,други образователни и благотворителни изяви.
Тя е отговорна,активна,уверена в своите познания и се отнася с любов и солидарност към Младежката общност. Като представител на България в Структурен Диалог 6 “Европа-Какво следва?” ефективно ще отстоява идеите,целите и концепциите за бъдещето на Българската младеж,ще обогати своя опит,който ще предаде и включи в управление на младежките политики.

Райчо Райчев е младежки лидер и активист още от ученическите си години, когато основава Софийски ученически съвет и заедно със съмишленици от над 100 столични гимназии представлява и защитава интересите и правата на учениците в София. Райчо мисли, че „светлата страна“ на неговата личност е дебатьорската му същност, защото участието му Асоциация дебати- София не е
само „служба“, но и интелектуално занимание „за посветени“. Понастоящем Райчо е член на Управителния съвет на Асоциация дебати- София. Началото на студентските си години Райчо поставя като записва политически науки с преподаване на английски език в Нов български университет, където е част и от студентския съвет там. Професионалните му интереси, свързани с политиката и уменията, които се изискват активно ги развива като член на Управителния съвет на най-голямата формална младежка платформа, обединяваща 48 организации и представляваща над 120 000 млади хора – Национален младежки форум. Освен всичко това, Райчо има задълбочени знания относно процеса на структурен диалог, като е взимал участие в локалните обучения, националната конференция по структурен диалог и тази година е бил делегат на Европейската младежка конференция в Малта.