Младежки диалог в Ямбол

Младежки диалог в Ямбол

По покана на Община Ямбол на Международния ден на младежта (12.08.2020г.) се проведе отворена среща между представители на Национален младежки форум, представители на Община Ямбол, младежки организации и неформални групи от града. Срещата се проведе в Ямболския безистен, при присъстващи над 35 младежи и младежки работници от града.

В срещата участваха г-н Валентин Ревански, кмет на Община Ямбол, г-н Енчо Керязова, зам-кмет по „Хуманитарни дейности“, главен експерт от дирекция „Хуманитарни дейности” – Желязко Желязков. 

Представен беше „Диалога на ЕС по въпросите за младежта“, какво се е случило досега и се обсъди какво предстои в новия осми цикъл на Диалога – “Youth for Europe – Europe for Youth – Space for Democracy”.

Срещата имаше за цел споделяне на добри практики между различните организации и форума, както и отворена дискусия на теми като младежкото овластяване, създаването на Младежки общински съвет към Община Ямбол и идентифициране на проблемите, пред които се изправят младите хора в града.

Събитието е част от проект „Младежки диалог в България“, в подкрепа за Националната работна група по изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежка, изпълняван от Национален младежки форум и финансиран по програма Еразъм +.