Семинар структурен диалог 20-22 февруари 2015

Семинар структурен диалог 20-22 февруари 2015

Семинарът включи над 25 младежи до 29 годишна възраст, които споделиха очакванията и опасенията си относно младежкото включване и участието в процесите на идентифициране и разрешаване на проблеми, касаещи младите хора. 

Структурният диалог и младежкото овластяване срещна младите хора с експерти и професионалисти работили или активно работещи в сектора на  младежта.  В осъществения неформален диалог между поколенията се говореше за повишаване на информираността на заинтересованите млади хора относно техните права и нужните умения за участие в процесите на вземане на решение. За етиката в този процес.

Гост- експерти на семинара са:

Яничка Труева, консултант младежки политики, директор дирекция “Политика за младежта”, МОМН, ММС 2010 – 2013. Процесът на Структурния диалог от 2009 до днес.

Доц. Албена Танева, СУ “Св. Климент Охридски” –  Лидерството и овластяването на младите. 

Калин Каменов, заместник министър на Младежта и спорта.