Предпразнична консултация по Диалога на ЕС в Ямбол

Предпразнична консултация по Диалога на ЕС в Ямбол

На 20 и 21 декември главният секретар на Национален младежки форум Йоан Стоянов беше в Ямбол, където разговаря с младежи от общините Ямбол и “Тунджа” за проблемите на местно ниво.

„Ние и Европа в диалог“, както наричаме редовните ни допитвания, този път в 10-тия цикъл от Диалога на ЕС, събра ученици, студенти, млади кметове и общински служители в сградата на община “Тунджа” и в “Безистена” на град Ямбол. Обсъдените теми ще бъдат ключов елемент за предстоящите дейности на следващата Европейска младежка конференция в Белгия, както и за делегатите ни от България.

Предстои ни поредица от консултации през януари.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.