“Ние и Европа в Диалог” в Смолян

“Ние и Европа в Диалог” в Смолян

На 4-ти август Национален младежки форум проведе консултация по проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта в Младежки център Смолян YIYD . Консултацията въвлече младежи, които са на обмен по програма Еразъм+. В събитието участваха представители от 8 различни нации, включително Страни извън ЕС –  Русия и Украйна. В ролята на водещи влязоха Йоан Стоянов, главен секретар на НМФ, и Калоян Стоянов, старши обучител от Звено обучители на НМФ.

Консултацията се проведе под формата на “Световно кафене”. Участниците разменяха работните си групи по съобразените с ЦЕЛ №3 Приобщаващи общества и ЦЕЛ №10 Устойчива и зелена Европа теми, които се разглеждат в 9-тия цикъл от Диалога на ЕС. -_- Младежите споделиха своите препоръки през призмата на културата и народопсихологията на страните, от които идват Благодарение на Валентин Кехайов от Млади изследователи за младежко развитие – YIYD успяхме да достигнем до голямо разнообразие от националности, което помогна да видим гледните точки на хора от различни краища на континента. В края всяка група представи извлечените резултати и идеи пред аудиторията.

След като всички идеи бяха споделени, се заформи по-социалната част от деня, в която хората имаха възможност да се опознаят, да покажат някой и друг талант и да създадат прекрасни контакти.

Следващите спирки от националната обиколка “Ние и Европа в Диалог” може да откриете ТУК.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.