Национална младежка конференция на тема „Младежко овластяване“

Национална младежка конференция на тема „Младежко овластяване“

Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог на тема „Младежко овластяване“, която ще се проведе от 27-ми до 29-ти Ноември, в гр. София.

 

Обща информация:

Националната младежка конференция ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 4-я цикъл от Структурния диалог: младежката политика, политическото участие на младежите и техния достъп до права. Конференцията ще се проведе по образеца на младежките конференции на Европейския съюз, организирани на всеки 6 месеца от всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС. Основната цел е участниците да достигнат до конкретни препоръки, които да бъдат представени на отговорните институции и отстоявани от младежките организации.

Условия за участие

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • Младежки работници

Кандидатстване

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf ) не по-късно от 00:00 часа на 17 ноември 2014 г. 

Разходите за настаняване, храна, работни материали и пътни в едната посока са за сметка на организаторите.

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 18 ноември 2014 г.

Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на:sd@nmf.bg

Документи за събитието:

1. Официална покана

2. Предварителна работна програма