Национална работна група

Националната работна група е орган за управление на Диалога на ЕС по въпросите за младежта на Национално ниво и координация между заинтересованите страни включени в изпълнението на Диалога. Състои се от представители на ресорните институции отговорни за младежта, младежки организации и други институции и организации с експертиза допринасяща за постигането на целите на Диалога в страната.

Организациите в НРГ