Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

Европейски младежки диалог – „Създаване на възможности за младите“

От тази година Структурния диалог има ново наименование – Европейски младежки диалог. Ако не знаеш какво е това – виж видеокоето ще ти разясни картината.

Ето и кратка информация какво предстои в седмия цикъл на Европейски младежки диалог. За разлика от предния – шести, седмият цикъл от Европейски младежки диалог ще бъде разделен на 3 теми:

  • Бъдещето на работата
  • Младежка работа
  • Възможности за младежи от селските райони 

Очаквани резултати от Европейски младежки диалог:

  • подкрепа за разработването на младежки политики на равнище ЕС
  • резолюция на Съвета за възможностите за младежта в селските райони (предвидена от председателството на Хърватия)
  • наръчник за подкрепа на европейския младежки диалог и стандартите за качество

Европейския младежки диалог ще следва 3 инструмента:

  • онлайн въпросник – сходна практика с предишните години
  • диалог с младите хора (срещи, фокус групи и т.н.) воден от НРГ
  • представяне на темите, касаещи целия цикъл, посредством творчески методи (конкурси за снимки, видеа, музика и т.н.)

Важни дати:

Февруари 2019г.Oбратна връзка за досегашната стратегия и разработване на наръчник.
25 – 28 март 2019г.Европейска младежка конференция в Румъния
28 април – 12 май 2019г.Европейска младежка седмица: стартиране на Европейски младежки диалог
1 – 3 юли 2019г.Европейска младежка конференция във Финландия
Пролетта на 2020Европейска младежка конференция в Хърватия