Диалогът за младежта ще продължи да набира участници за обучение до 30 август

Диалогът за младежта ще продължи да набира участници за обучение до 30 август

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво. По време на събитието на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране и планиране и как могат да се включат в процеса на вземане на решение. Чрез различни лекции и работа по фокус групи, всеки ще има възможността да представи и защити своите идеи, както и да придобие умения за участие в подобни срещи.

Обучението ще се проведе от 3 до 5 септември в Urban Point.

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст 15-35 години, които са:

-председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);
– представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;
– младежки лидери и активисти, които не са част от младежка организация;
– младежки работници

Разходите по настаняване и изхранване са изцяло покрити от организаторите, като се разчита на участниците живеещи извън София да се погрижат сами за своето придвижване.

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване до 23:59ч на 30 август!

https://forms.gle/SWcyHS1h1r8Hzr6z5

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие).

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 31 август.

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+