Делегатите, които България излъчи на Европейска младежка конференция във Франция

Делегатите, които България излъчи на Европейска младежка конференция във Франция

Първата Европейска младежка конференция от 9-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта се проведе от 23 до 26 януари. Домакините от Франция приветстваха младежки делегати и представители на ресорните институции от цяла Европа включително и от Република България.

Представители на България бяха Стефани Любенова, Нели Калинова и Станимир Бояджиев. Всеки от тях беше разпределен в група с чуждестранни младежки делегати в опит да се проведат дискусии, да се генерират идеи и решения за бъдещето и проблемите, които стоят пред младежта в Европа. Делегатите взели участие преминаха през предварителна подготовка, организиран от Национална работна група за изпълнение на Диалог на ЕС по въпросите за младежта, който курс бе нужен за явяване на конференцията.

Темите за 9-тия цикъл са с направления по Цел 10 и Цел 3 от Европейските младежки цели, съответно –  “Устойчива и зелена Европа” и “Приобщаващи общества”

Работните групи, в които родните делегати участваха бяха следните:

  • Екология: Само за богатите?
  • Ангажирани за по-зелена Европа: Мобилност към действие 
  • Информация и образование
  • Действие и овластяване

За дискусиите бяха поканени представители на Министерството на образованието младежта и спорта във Франция, както и представители на Европейски младежки форум. 

“Стигнахме до заключението, че доброволчеството и гражданската активност не са достъпни за всички. Хора, които живеят извън урбанизираните центрове, не са и чували за всички тези програми, в които могат да участват. Мислех, че това са проблеми само в България, но всъщност са валидни за цяла Европа. Липсата на информираност за младежки организации, лишава младите от участие и активност.” – сподели Стефани. 

“Неформалното образование е ключът към осведомяването на проблемите свързани с екологията. Необходимо е признаване на зелените умения, които придобиваме посредством доброволчески инициативи. Да стане ясно, че участието не се ограничава само за младежи членуващи в организации, а е за всички. Трябва във формалното образование да бъде застъпена темата за климатичните промени и устойчивото развитие.” – заяви Нели

Тази четиридневна среща даде възможност на делегатите ни да споделят своето мнение и визия и най-вече им позволи да обменят ценен опит с международни съмишленици от Италия, Франция, Кипър, Швеция и много други.

Тъй като тази конференция бележи началото на новия цикъл, от нея не следваше да има конкретни препоръки към засегнатите младежки цели. На този етап бяха генерирани само темите, които да станат основа за предстоящите в следващите месеци консултации, част от Диалога.