Българското участие на Европейска младежка конференция

Българското участие на Европейска младежка конференция

Проведе се Европейска младежка конференция в Марибор, Словения, която бе и последна от цикъла на тройното председателство на Германия, Португалия и Словения в ЕС. Основна цел на конференцията беше да оцени целия процес на осмия цикъл на Младежкия диалог и да формулира препоръки генерирани от младежите в страните членки за прилагане на следващата младежка цел.

България излъчи трима делегати в лицето на Дамяна Захариева, Мария Тонева, Никола Живков като младежки представители и Камелия Йовкова, представител на Министерството на младежта и спорта. Темата на конференцията разглеждаше Цел 9 от единадесетте Европейските младежки цели – “Пространство и участие за всички”. Основна цел на конференцията бе да се чуе гласът на младите и да се съобрази тяхното мнение по младежките проблеми на континента.  Делегатите взели участие минаха през специално обучение организирано от Национален младежки форум

Участие взеха делегации от 27 страни от Европа, чиито представители бяха въвлечени в конструктивен диалог с политици и представители на различни организации. 

Всички участници се разпределиха в работни групи с няколко подцели като главната цел на всяка група бе да състави до 4 препоръки по темата си. Българските делегати взеха участие в 4-та 5-та и 6-та група със съответни теми „Осигуряване на младежки пространства“, „Осигуряване на цифровизирани младежки пространства“, „Осигуряване устойчиво финансиране, общо признание и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“. Останалите теми бяха следните:

  • Осигуряване на младежко въздействие в процеса на вземането на решения
  • Осигуряване на равностоен достъп до участие в процеса на вземането на решения
  • Участие в избори и представителство на избраните лица
  • Осигуряване на релевантна за младите информация

Препоръките от всяка група влязоха в документ, който впоследствие се представи на Съвета на министрите.

Към група 4 “Осигуряване на младежки пространства”, препоръките бяха свързани с повишаване на осведомеността от страна на държавите-членки и Европейската комисия по отношение на създаването и поддържането на физически пространства предопределеци за младите хора. 

Към група 5 “Осигуряване на цифровизирани младежки пространства”: 

Насърчават се държавите-членки да гарантират минимален цифров стандарт по отношение на инфраструктурата, която включва безплатен wifi/интернет и основни цифрови инструменти, които да се използват от младите хора. Европейската комисия трябва да отпусне специални средства за младежкия сектор за овластяване и обучение на младите хора в разработването на цифрови умения, като се обърне специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Към група 6 “Осигуряване устойчиво финансиране, общо признание и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“:

Държавите членки да дадат повече гласност на работата с младежта, като увеличат нейната достъпност. Препоръчваме на държавите членки и на Европейската комисия да подкрепят и да се ангажират със създаването на общ план за възстановяване на младежта в ЕС, с конкретни действия, които да бъдат предприети на европейско, национално и местно равнище и които се фокусират върху младежката работа, за да се преодолеят проблемите, които пандемията задълбочи.

За много от участниците, това бе първо участие на международен форум от подобно естество. Ето какво споделиха нашите делегати след участието си:

С тази конференция, Словения завърши 18-месечното председателство от триото, в което се намира заедно с Германия и Португалия и отстъпва на Франция, Чехия и Швеция. В момента текат консултации за следващия 9-ти цикъл на Диалога на ЕС за младежта.  

Настоящата дейност е част от проект “Диалог и участие” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта вБългария за 2021 г., осъществяван от Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта с финансовата подкрепа на програма Еразъм+