В България, НМФ закри 9-и цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта с Национална конференция

В България, НМФ закри 9-и цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта с Национална конференция

За поредна година, младежи от цялата страна се включиха в провеждането на Национална конференция за Диалога на ЕС по въпросите за младежта. От 16 до 18 юни в х-л “Рамада”, София, Национален младежки форум събра предварително одобрени участници от страната, активни в младежки организации, ученически съвети, младежки съвети, които включи в работни групи и дискусионни панели. Целта на тазгодишното събитие под надслов “9 от 10” беше да се направи поглед към изминалите девет цикъла на Диалога, а участниците да произведат идеи и препоръки както за предстоящия 10 цикъл, така и за осъществяването на процеса като цяло.

Конференцията се проведе в заключителния месец от тройното председателство на Франция, Чехия и Швеция на Съвета на ЕС и съвпадащия с него 9 цикъл на Диалога. 

Атанас Радев, заместник председател на НМФ откри конференцията и приветства участниците. Модератор на събитието беше другият заместник-председател на организацията – Адела Бозмарова.

Като част от откриването на конференцията, главният секретар на НМФ, Йоан Стоянов, въведе участниците в темата на събитието и направи общ преглед на “Диалога” като процес и припомни за съпътстващите Европейски младежки цели, които се разглеждат във всеки цикъл. В изминалия 9-ти цикъл, бяха засегнати Цел 3 “Приобщаващи общества” и Цел 10 “Устойчива и зелена Европа”

Във втория ден, председателят на НМФ, Мирослав Цеков, Силвия Петрова от Министерството на младежта и спорта и Димитър Фердинандов, делегат на Европейска младежка конференция в Швеция, отвориха дискусия за ефекта на 9-и цикъл и неговия отзвук от Европа в България и от България към Европа. Сред акцентите в дискусията бяха именно консултативните младежки съвети и тяхната функция в прилагането на младежките политики на местно ниво.  

В заключителния панел се обърнахме към това, което предстои, а именно 10-и цикъл, започващ с председателството на Испания на Съвета на ЕС. По тази причина, наш специален гост беше Анхел Сантамария Барноле, съветник за образование на Посланика на Кралство Испания в България, и Клаудия Лера, представител на CJE – Испанския младежки съвет и член на Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта на Испания.

В резултат на дискусиите и работните сесии, участниците генерираха препоръки, които ще споделим много скоро. Целият работен процес беше фасилитиран от членовете на Звено Обучители на НМФ – Алек Йорданов, Райчо Райчев и Андон Денков.

Предстои Испания да е домакин на следващата Европейска младежка конференция, а младежката цел, която ще се разглежда, е Цел 3 “Приобщаващи общества”. 10-и Цикъл ще се осъществи под мотото “We need the Youth” (“Младежта ни трябва”), като ще си постави за допълнителна цел да надгради Диалога като процес, използвайки наученото през последното десетилетие.

Благодарим за споделените моменти. Вярваме, че ще се видим с много от участниците на предстоящи събития по Диалога. 

Национален младежки форум организира Национална младежка конференция “9 от 10) в качеството си на председател на Националната работна група на Диалога на ЕС по въпросите за младежта и в сътрудничество с нейните членове.

Събитието е част от инициативата “Диалогът на ЕС по въпросите за младежта”.

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.