Стани делегат на Европейска младежка конференция в Швеция

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Векшьо, Швеция от 20 до 22 март 2023 г. Целта на EUYC е да осъществи третата фаза от деветия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта, който се фокусира върху европейските младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Зелена и устойчива Европа”. […]