Стани делегат на Европейска младежка конференция в Чехия

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Чехия! Целта на EUYC е да осъществи втората фаза от деветия цикъл на Диалога на ЕС за младежта, който се фокусира върху европейските младежки цели “Приобщаващи общества” и “Зелена и устойчива Европа”. Конференцията ще проследи постиженията на френското председателство и ще предаде своите резултати […]

Национален младежки форум те кани да се включиш в Национална конференция “Младежко участие” 2022

Национален младежки форум те кани да се включиш в Национална конференция “Младежко участие” 2022! Ако ти Си между 15 и 35 години Си активен на местно, национално или европейско ниво Си ангажиран със случващото се около теб Си мотивиран да участваш в политиките за младежта в твоята община Това събитие е точно за ТЕБ! Научи […]

Делегатите, които България излъчи на Европейска младежка конференция във Франция

Първата Европейска младежка конференция от 9-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта се проведе от 23 до 26 януари. Домакините от Франция приветстваха младежки делегати и представители на ресорните институции от цяла Европа включително и от Република България. Представители на България бяха Стефани Любенова, Нели Калинова и Станимир Бояджиев. Всеки от тях […]

Съвместните препоръки от 8-мия цикъл от Диалога на ЕС по въпросите за младежта “Европа за младите – младите за Европа”

Идеите и мненията на младите хора, споделени по време на Европейската младежка конференция през септември 2021 г., бяха съсредоточени върху Младежка цел № 9 “Пространство и участие за всички” и предоставят препоръки за това как да се изпълни Цел № 9. Тези препоръки на младите хора се отнасят до всичките ѝ седем таргета. Препоръките отразяват […]