Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Искаш да промениш средата около себе си? Знаеш, че имаш какво да кажеш и да спомогнеш за ефективното младежкото участие? А знаеш ли какво е Структурен диалог като общоевропейски процес? Знаеш ли какво е Стратегия на ЕС за младежта и как тя може да помогне за по-доброто бъдеще на младите хора в Европейския съюз? „Вземи […]

Обучителен младежки семинар “Вземи си думата!”

Искаш да промениш средата около себе си? Знаеш, че имаш какво да каже и да спомогнеш за младежкото овластяване в България? А знаеш ли какво е Структурен диалог като общо европейски процес? Знаеш ли какво предстои пред България в рамките на Председателство на Съвета на Европейския съюз по темата? Вземи си думата и се включи […]

Покана за участие в Обучение “Структурен диалог и младежко овластяване”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране ипланиране, как могат да се включат в процеса на вземане на решение и какво точно е това Структурен диалог. Чрез различни лекции и работа по фокус групи, всеки ще има възможността да представи и защити своите идеи, както и да придобие умения за участие в подобни срещи. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора […]

Семинар структурен диалог 20-22 февруари 2015

Семинарът включи над 25 младежи до 29 годишна възраст, които споделиха очакванията и опасенията си относно младежкото включване и участието в процесите на идентифициране и разрешаване на проблеми, касаещи младите хора.  Структурният диалог и младежкото овластяване срещна младите хора с експерти и професионалисти работили или активно работещи в сектора на  младежта.  В осъществения неформален диалог […]