“Ние и Европа в Диалог” – Перник и Панчарево

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл. Национален младежки форум […]

,,Ние и Европа в Диалог” – Свищов и Исперих

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл. Национален младежки форум […]

“Ние и Европа в Диалог” във Варна

23-ти и 24-ти юли бяха един ползотворен уикенд за Национален младежки форум. Успяхме да проведем събитие под формата на консултация с 2 фокус групи в морската столица – присъстващите на общото събрание на ESN в Икономически университет – Варна и Социалната чайна, които младежи взеха участие в първото от поредицата наши събития със заглавие “Ние […]

Станислава и Мартин – младежите, които представляваха България на конференция в Прага

Дойде ред на втората Европейска младежка конференция, в рамките на тройното председателство на Съвета на Европейския съюз, от Франция, Чехия и Швеция. Конференцията от 9-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта се проведе от 11-ти до 13-ти юли в Прага с цел да надгради положените усилия и работа от предхождащата конференция във Франция. […]

Младежи и общински експерти взеха думата в Народното събрание

В рамките на три дни проведохме заключителното си събитие за 8 Цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта – Национална конференция „Младежко участие“, 9-11 май 2022. Над 60 младежи от страната и експерти от администрацията на над 20 общини се включиха в Националната конференция. Участниците изготвиха препоръки за подобряването на местното младежко участие, […]