Национален младежки форум проведе обучение за делегати

Национален младежки форум успешно проведе обучение за делегати към Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Място на обучението от 3 до 5 септември бе Urban Point в София и в него взеха участие 13 одобрени младежи от различни градове и организации. Събитието откри председателят на НМФ, Симона Димитрова, която напомни на участниците за тяхната […]

Диалогът за младежта ще продължи да набира участници за обучение до 30 август

Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво. По време на събитието на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране и планиране и как могат да се включат в процеса на вземане на решение. Чрез различни лекции […]

Стани делегат на онлайн Европейската младежка конференция в Словения

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Словения! Националната работна група за Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Словения. Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се […]

ПРОСТРАНСТВО И УЧАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ — помогнете ни да го осъществим!

В процеса на консултации в рамките на осмия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта под надзора на европейската ръководна група се провежда онлайн проучване, за да се разберат възгледите на младите хора относно европейската цел за младежта № 9: ПРОСТРАНСТВО И УЧАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ. Младите хора са политически активни, ангажирани и често са […]

Какво се случи на Европейската младежка конференця в Португалия?

През периода 12-15 март се проведе Европейска младежка конференция на тема Европейска младежка цел №9 “Пространство и участие за всички”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения. Участие в нея като официални български младежки делегати взеха Михаил Иванов – член на изпълнителния съвет на БМЧК, Богомила Корманова […]