Резултатите от Националната среща на младежки парламенти в Русе

В периода от 12-ти до 14-ти юни в Русе се проведе Национална среща на младежките парламенти и съвети. Това беше 21-ото издание на срещата. Тридневното събитие беше изпълнено в Зала Европа на Доходното здание, а от Национален младежки форум си партнирахме с местните Младежки дом и Младежки парламент за организацията. В програмата бяха включени дейности по […]

Младежи и общински експерти взеха думата в Народното събрание

В рамките на три дни проведохме заключителното си събитие за 8 Цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта – Национална конференция „Младежко участие“, 9-11 май 2022. Над 60 младежи от страната и експерти от администрацията на над 20 общини се включиха в Националната конференция. Участниците изготвиха препоръки за подобряването на местното младежко участие, […]

Стани делегат на Европейска младежка конференция в Чехия

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Чехия! Целта на EUYC е да осъществи втората фаза от деветия цикъл на Диалога на ЕС за младежта, който се фокусира върху европейските младежки цели “Приобщаващи общества” и “Зелена и устойчива Европа”. Конференцията ще проследи постиженията на френското председателство и ще предаде своите резултати […]

Делегатите, които България излъчи на Европейска младежка конференция във Франция

Първата Европейска младежка конференция от 9-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта се проведе от 23 до 26 януари. Домакините от Франция приветстваха младежки делегати и представители на ресорните институции от цяла Европа включително и от Република България. Представители на България бяха Стефани Любенова, Нели Калинова и Станимир Бояджиев. Всеки от тях […]

Съвместните препоръки от 8-мия цикъл от Диалога на ЕС по въпросите за младежта “Европа за младите – младите за Европа”

Идеите и мненията на младите хора, споделени по време на Европейската младежка конференция през септември 2021 г., бяха съсредоточени върху Младежка цел № 9 “Пространство и участие за всички” и предоставят препоръки за това как да се изпълни Цел № 9. Тези препоръки на младите хора се отнасят до всичките ѝ седем таргета. Препоръките отразяват […]