Стани делегат на България в три Европейски младежки конференции. Испания, Белгия и Унгария

Националната работна група за изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежта търси новите 2 делегати на Република България, които да представляват мнението на младите хора в страната в рамките на 10-ти цикъл на процеса.  В рамките на 18-месечен период (юли 2023 – декември 2024 г.) младежките делегати, ще имат възможност да участват в […]

В България, НМФ закри 9-и цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта с Национална конференция

За поредна година, младежи от цялата страна се включиха в провеждането на Национална конференция за Диалога на ЕС по въпросите за младежта. От 16 до 18 юни в х-л “Рамада”, София, Национален младежки форум събра предварително одобрени участници от страната, активни в младежки организации, ученически съвети, младежки съвети, които включи в работни групи и дискусионни […]

Национална младежка конференция “9 от 10” събира младежи от цялата страна през юни

От 16 до 18 юни в София, предстои да се проведе Национална младежка конференция “9 от 10”, организирана от Национален младежки форум. На събитието са поканени всички активни младежи от България, които имат интерес към младежките политики тук и в Европа. По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от 9-те цикъла на Диалога на Европейския съюз […]

Българските делегати в Швеция и Европейската младежка конференция

От 20-ти до 22-ри март се проведе Европейската младежка конференция във Векшьо, Швеция, която бе и последна от цикъла на тройното председателство на Франция, Чехия и Швеция в ЕС. Основна цел на конференцията беше да оцени целия процес на деветия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта и на база на резултатите от […]

“Наръчник за местна младежка политика” бе представен във Варна

Национален младежки форум (НМФ) организира първото изнесено представяне на “Наръчник за местна младежка политика” с подкрепата на Община Варна. Наръчникът е инструмент, чрез който младите хора и местната власт да се срещнем по средата. Събитието се проведе на 06.03 в Зала “Варна” в сградата на общината. Атанас Г. Радев, заместник-председател на НМФ, и Пламена Маринова, зам.-кмет на Община Варна, откриха събитието. В първата […]