Предпразнична консултация по Диалога на ЕС в Ямбол

На 20 и 21 декември главният секретар на Национален младежки форум Йоан Стоянов беше в Ямбол, където разговаря с младежи от общините Ямбол и “Тунджа” за проблемите на местно ниво. „Ние и Европа в диалог“, както наричаме редовните ни допитвания, този път в 10-тия цикъл от Диалога на ЕС, събра ученици, студенти, млади кметове и […]