Стани делегат на България в три Европейски младежки конференции. Испания, Белгия и Унгария

Националната работна група за изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежта търси новите 2 делегати на Република България, които да представляват мнението на младите хора в страната в рамките на 10-ти цикъл на процеса.  В рамките на 18-месечен период (юли 2023 – декември 2024 г.) младежките делегати, ще имат възможност да участват в […]