Българските делегати в Швеция и Европейската младежка конференция

От 20-ти до 22-ри март се проведе Европейската младежка конференция във Векшьо, Швеция, която бе и последна от цикъла на тройното председателство на Франция, Чехия и Швеция в ЕС. Основна цел на конференцията беше да оцени целия процес на деветия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта и на база на резултатите от […]