Национален младежки форум проведе обучение за делегати (16-18 февруари)

Национален младежки форум проведе обучение за делегати за конференция Диалог в периода 16-18.02. Домакин бе Национален студентски дом. Обучителният семинар бе част от 9-ти цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта. Основна цел бе повишаването на информираността за процеса по проекта на национално и европейско ниво. Събитието бе открито от Мирослав Цеков, председател […]