Стани делегат на Европейска младежка конференция в Чехия

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Чехия! Целта на EUYC е да осъществи втората фаза от деветия цикъл на Диалога на ЕС за младежта, който се фокусира върху европейските младежки цели “Приобщаващи общества” и “Зелена и устойчива Европа”. Конференцията ще проследи постиженията на френското председателство и ще предаде своите резултати […]