Съвместните препоръки от 8-мия цикъл от Диалога на ЕС по въпросите за младежта “Европа за младите – младите за Европа”

Идеите и мненията на младите хора, споделени по време на Европейската младежка конференция през септември 2021 г., бяха съсредоточени върху Младежка цел № 9 “Пространство и участие за всички” и предоставят препоръки за това как да се изпълни Цел № 9. Тези препоръки на младите хора се отнасят до всичките ѝ седем таргета. Препоръките отразяват […]