ПРОСТРАНСТВО И УЧАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ — помогнете ни да го осъществим!

В процеса на консултации в рамките на осмия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта под надзора на европейската ръководна група се провежда онлайн проучване, за да се разберат възгледите на младите хора относно европейската цел за младежта № 9: ПРОСТРАНСТВО И УЧАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ. Младите хора са политически активни, ангажирани и често са […]