Над 55 участници в Националната конференция „Младежко участие 2.0“

Първата онлайн Национална младежка конференция „Младежко участие 2.0“ дискутира младежкото участие и създаде диалог между младежи, институции и организации Национален младежки форум проведе тридневна Конференция „Младежко участие 2.0“ в периода 18 – 20 декември 2020 г. Програмата включваше три теми, разпределени в хронологичен ред по дни – младежко участие на местно ниво, на национално и […]