Конференция „Създаване на възможности за младите“

Национален младежки форум организира Конференция „Създаване на възможности за младите“.  Официално покани да вземат участие са отправени към :  Комисар Мария Габриел с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“  Министерство на младежта и спорта – Министър Красен Кралев  Министерство на образованието и науката – Министър Красимир Вълчев  Министерство на труда и социалната политика – […]

Участвай в Европейска младежка конференция в Хърватия!

Националната работна група за  Диалог по въпросите за младежта в ЕС отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Загреб, Хърватия. На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция на тема „Възможности за младите хора от селските райони”, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – […]

Обучение „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“ 28 февруари -1 март, гр.София

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Обучителният семинар си поставя за основна цел повишаването на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще бъдат представени основните идеи за стратегиране и планиране и как могат да се включат в процеса на вземане на решение. Чрез […]

Диалог на ЕС по въпросите за младежта – Консултации

С приемането на новата Европейска младежка стратегия, процесът познат досега като „Структурен диалог“ се преобразува в „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“. С новата рамка на процеса идват и новите приоритети – Ангажирани, Включване и Овластяване. Целта на предвидените през следващите месеци активности свързани с Диалога е да достигнат до т.нар. неорганизирани младежи – млади хора, които не членуват […]

Участвай в Европейска младежка конференция във Финландия

Национален младежки форум (НМФ) – Националният младежки съвет на България, заедно с Министерство на младежта и спорта и членовете на Националната работна група за изпълнение на Диалог на ЕС по въпросите за младежта – младежки организации и институции, активно развива темата за ефективното участие на младите хора в процесите на взимане на решения на национално и европейско ниво. […]