Структурният диалог при МИКЦ Благоевград

Структурният диалог при МИКЦ Благоевград

На 26 ноември представители на Национален младежки форуми и Националната работна група по Структурния диалог към Министерството на младежта и спорта посетиха МИКЦ Благоевград за представяне на процеса на национално и европейско ниво.

Разговорът започна с представянето на процеса на Структурния диалог на Европейско ниво, като се представиха различните теми: „младежка заетост“, „младежкото участие в демократичния живот в Европа“, „ социално включване“ до „ младежко овластяване“. 

След това разговорът обхвана проекта, който се реализира в България, и неговите дейности. През месец февруари и месец юли са проведени обучения, които да подготвят младежи по зададената тема. Участници в тези обучения са имали възможност да кандидатстват за младежките делегати на България по време на Европейската младежка конференция в Рига и в Люксембург. Това е осигурило качествено представителство на България по време на конференциите.

През месеците април – май и октомври – ноември Структурният диалог е представен и по време на годишните информационни кампании на Асоциация за подпомагане на академичната общност  / представител на ISIC и EYC в България /, като са раздадени над 10 000 информационни материали в 25 висши училища в страната. 

През месец ноември Национален младежки форум организира  Национална младежка конференция, която събрира 60 младежи от цялата страна, които да дискутират препоръките от това трио.

Разговорът с МИКЦ Благоевград продължи по темите, които могат да подкрепят „младежкото овластяване“, както и повишаване на капацитета на младежкия сектор.  Също така двете страни представиха различните ресурси, които могат да се използват за популяризиране на дейностите сред различните общности като електронното списание „Младежки фокус“ , Звеното от треньори , UNA news, MediaCafe  и др.