Национален младежки форум проведе обучение за делегати

Национален младежки форум проведе обучение за делегати

Национален младежки форум успешно проведе обучение за делегати към Диалога на ЕС по въпросите за младежта.

Място на обучението от 3 до 5 септември бе Urban Point в София и в него взеха участие 13 одобрени младежи от различни градове и организации.

Събитието откри председателят на НМФ, Симона Димитрова, която напомни на участниците за тяхната мисия към Диалога на ЕС по въпросите за младежта, а Александър Йорданов се яви в ролята на техен обучител.