Диалог на ЕС по въпросите за младежта – Консултации

Диалог на ЕС по въпросите за младежта – Консултации

С приемането на новата Европейска младежка стратегия, процесът познат досега като „Структурен диалог“ се преобразува в „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“. С новата рамка на процеса идват и новите приоритети – Ангажирани, Включване и Овластяване. Целта на предвидените през следващите месеци активности свързани с Диалога е да достигнат до т.нар. неорганизирани младежи – млади хора, които не членуват в младежки организации и не са част от неформални групи.

„Създаване на възможности за младите“ – обединяващата тема за 7-ми цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта. В рамките на тройното председателство на Румъния, Финландия и Хърватия ще бъдат проведени консултации в областите:

  • Бъдещето на работата
  • Младежка работа
  • Възможности за младежи от селските райони 

Страните председателки си поставят за цел:

  • подкрепа за разработването на младежки политики на равнище ЕС
  • резолюция на Съвета за възможностите за младежта в селските райони (предвидена от председателството на Хърватия)
  • наръчник за подкрепа на Диалог на ЕС по въпросите за младежта и стандартите за качество

Първата стъпка за постигане на заложение цели е събиране на актуална информация за предизвикателствата пред младите хора в 3-те набелязани области.

Попълните ВЪПРОСНИКА по темите и да го разпространите сред колеги и приятели с цел достигане до максимално голям брой хора.